Allemansrätten – Dina rättigheter och skyldigheter

Ett tält i skogen

Innehållsförteckning

Att tälta är en underbar möjlighet att komma nära naturen, men det är viktigt att känna till vilka regler som gäller. I Sverige tillåter allemansrätten oss att tillfälligt slå upp ett tält nästan överallt i naturen, men det finns viktiga undantag. Tänk på att inte tälta för nära någons hem, och att alltid lämna platsen minst lika fin som när du kom.

För att bevara naturen och visa respekt för markägare och andra besökare, kom ihåg att:

 • Inte skräpa ner
 • Inte skada levande träd eller vegetation
 • Hålla avstånd till privat bostäder

Allemansrätten – Frihet under ansvar

Allemansrätten ger oss friheten att röra oss fritt i naturen, men med den friheten följer ansvar. Det handlar om att visa hänsyn och respekt för naturen, djurlivet och andra människor. Allemansrätten tillåter oss att vandra, cykla, rida, och till och med plocka vilda blommor, bär och svampar – så länge vi inte stör eller förstör.
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att allemansrätten inte ger rätt att:
 • Genomföra motorfordonstrafik i terrängen
 • Överträda privatpersoners tomtplatser
 • Störa djur och fågelliv
Allemansrätten

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en unik och viktig del av den svenska kulturen och lagen, som tillåter människor att njuta av naturen fritt och ansvarsfullt. Det är en princip som gör det möjligt för alla att utforska skogar, fjällvandra, simma i sjöar och vila vid strandkanter utan att fråga om lov, oavsett vem som äger marken. Men med denna fantastiska frihet kommer också ett ansvar att respektera naturen, markägare och andra människors rätt till privatliv och lugn.
 
Allemansrätten grundar sig i idén om att naturen är en gemensam resurs som ska kunna njutas av alla. Den balanserar individens frihet med behovet av att skydda vår miljö och bevara vilda djur och växter. Det innebär att vi får:
 • Vandra fritt i skog och mark
 • Rodda, paddla eller bada i vatten
 • Plocka vilda blommor, bär och svampar
 • Övernatta tillfälligt i tält (exempelvis när du campar)
Denna rättighet underlättar även för oss att engagera oss i friluftsliv och främjar en aktiv livsstil, samtidigt som den ökar vår medvetenhet och vårt värdesättande av den naturliga världen. Att förstå och uppskatta allemansrätten är därför centralt för att främja en hållbar samexistens med vår miljö.
 

Det är dock viktigt att poängtera att allemansrätten inte är en ursäkt för att bete sig hänsynslöst. Man får inte:

 

 • Skada träd och annan vegetation
 • Störa djurlivet mer än nödvändigt
 • Lämna skräp i naturen
 • Göra upp eld på olämpliga platser
Dessutom, medan allemansrätten tillåter oss att röra oss fritt på många platser, finns det begränsningar när det gäller privat mark, särskilt nära bostadshus och privata trädgårdar, där man bör undvika att beträda utan markägarens tillstånd.
 
För att säkerställa att vi kan fortsätta att njuta av dessa friheter, är det viktigt att vi alla bidrar till att skydda och bevara vår omgivning. Genom att lära oss mer om allemansrätten och följa dess riktlinjer kan vi hjälpa till att upprätthålla balansen mellan människans tillgång till naturen och behovet av att skydda våra naturliga och kulturella värden för framtida generationer.
En svensk skog

Allemansrätten förklarad för barn – Lek och lär i naturen

Att lära barn om allemansrätten är ett roligt och viktigt sätt att föra vidare kunskap om naturvård och respekt för vår omgivning. Förklara för barnen att naturen är som ett stort vardagsrum där alla är välkomna, men där vi också måste ta hand om vårt gemensamma hem.

Några tips för att göra detta lärorikt och kul:

 • Gå på skattjakt i naturen men lämna det ni hittar
 • Lär er tillsammans vilka bär och svampar som är ätliga
 • Prata om vikten av att inte störa djurlivet
 • Tälta med barn

När allemansrätten möter privat mark – Vad gäller?

När du njuter av allemansrätten är det viktigt att vara medveten om gränsen mellan offentlig och privat mark. Du får passera över privat mark och till och med tillfälligt vistas där, så länge du inte orsakar störning eller skada. Det betyder till exempel att du inte får:
 
 • Gå in i någons trädgård
 • Föra oväsen som stör
 • Lämna kvar skräp
Genom att följa dessa regler kan vi alla bidra till att bevara den svenska naturen och den frihet som allemansrätten ger oss.

Hur bra var denna guide?

Klicka på en stjärna för att rösta!

Medelbetyg 5 / 5. Antal röster: 2

Bli den första att rösta hur bra du tyckte guiden var!