Discgolf spelregler – Så sätter du poäng på banan

Kvinna som kastar frisbee disc i korg
Innehållsförteckning

 

Discgolf är en sport som kombinerar element från golf och discbee. Det är en tillgänglig och inkluderande aktivitet som har vunnit popularitet över hela världen, inte minst i Sverige där sporten har sett en anmärkningsvärd tillväxt de senaste åren. Spelet går ut på att kasta en disc (en discbee) från en utkastplats mot en målkorg, med målet att göra detta på så få kast som möjligt. Banor finns i många varianter, från parkmiljöer till skogsmark och öppen terräng, vilket bidrar till sportens variation och utmaning.

Discbeegolf är känt för sin låga instegströskel. Till skillnad från många andra sporter kräver Discbeegolf en minimal startkostnad och är lätt att börja med för personer i alla åldrar. Det är inte ovanligt att banor är öppna för allmänheten utan kostnad, och grundläggande discgolfset kan köpas till ett överkomligt pris. Detta har gjort sporten till en populär familjeaktivitet såväl som en seriös tävlingssport.

I Sverige har antalet discgolfbanor ökat stadigt. Till och med slutet av 2021 fanns det över 500 banor spridda över hela landet, från norr till söder. Denna expansion har drivits av både lokala idrottsföreningar och ett växande intresse bland allmänheten. Sporten har även sett en ökning i antalet tävlingar och klubbar, vilket ytterligare bidrar till dess gemenskap och tävlingsanda.

Discbeegolfs tillgänglighet och låga kostnad, kombinerat med den fysiska och mentala utmaningen det innebär, gör det till en attraktiv aktivitet för en bred publik. Med ett växande antal banor och deltagare fortsätter Discbeegolf att utvecklas och etablera sig som en populär sport i Sverige och runtom i världen.

Discbeegolf spelregler

Discbeegolf följer en uppsättning regler som liknar de i traditionell golf, men med några anpassningar för att passa disc-spel. Här är en översikt över de grundläggande reglerna som definierar hur spelet spelas, hur poäng sätts, och vad spelare behöver veta för att följa spelets etikett.

Grundläggande Spelprinciper

 • Start: Varje hål börjar vid en utkastplats, och målet är att få discen att landa i målkorgen på så få kast som möjligt.
 • Kastordning: Spelaren med lägst poäng på det föregående hålet börjar kasta först på nästa hål. Vid första hålet bestäms ordningen vanligtvis genom lottning.
 • Fair play: Respekt för andra spelare och banan är central. Spelare väntar tills den som kastar har avslutat sitt kast innan nästa person kastar.

Spelregler under rundan

 • Fairway-kast: Efter utkastet fortsätter spelaren att kasta från där discen landade tills discen hamnar i målkorgen.
 • Hinder: Om discen landar i ett vattenhinder eller annat svårnavigerat område, kan spelaren behöva ta en straffkast beroende på lokala regler.
 • Lie: Platsen där discen landade efter det senaste kastet, och varifrån nästa kast görs.

Poängsättning

 • Varje kast räknas: Liksom i golf, räknas varje kast som ett slag. Målet är att slutföra banan med så få kast som möjligt.
 • Par: Varje hål har ett “par,” vilket är det antal kast som en skicklig spelare förväntas behöva för att slutföra hålet. Spelresultat kan beskrivas som under par (birdie), över par (bogey), etc.
 • Försummelse: Om en disc hamnar utanför spelområdet, kan vissa regler kräva att nästa kast görs från en specifik plats, ofta med en straffkostnad i form av extra kast.

Speltekniker och Felkast

 • Kasttekniker: Det finns olika kasttekniker som används beroende på avstånd och hinder. Drivkast för längre avstånd, approachkast för medeldistans, och puttning när man är nära korgen.
 • Felkast: Vissa situationer, som att kasta från fel plats eller att störa en annan spelare, kan resultera i straffkast.

Etikett

 • Spela snabbt: För att undvika att fördröja spelet, bör spelare vara redo att kasta när det är deras tur och inte ta onödigt lång tid på sig att förbereda kast.
 • Tystnad under kast: Spelare bör vara tysta och undvika rörelser som kan distrahera kastaren.
 • Skötsel av banan: Lämna inte kvar skräp, skada inte växtlighet eller korgar, och visa respekt för banan och dess omgivning.

Dessa regler bildar grunden för hur discbeegolf spelas och upplevs. Genom att följa dessa, säkerställer spelare inte bara en rättvis och trevlig tävling utan bidrar även till sportens positiva gemenskap och andan av fair play.

Discgolf för Nybörjare

Discgolf är en rolig och tillgänglig sport som passar utmärkt för alla åldrar och förmågor. För att komma igång med discgolf behöver du bara ett par grundläggande discar och tillgång till en bana. Det är en kostnadseffektiv hobby som inte kräver dyra medlemskap eller utrustning. Starta med att besöka en lokal sportaffär eller discgolfbutik för att skaffa de första discarna och ta sedan vägen till närmaste discgolfbana för att börja spela.

Val av Discar

När du startar med discgolf är det viktigt att känna till de tre huvudtyperna av discar: putters, mid-range och drivers.

Putters

Är designade för korta kast och har mer precision än avstånd. De används vanligtvis för kast mot målkorgen eller för mycket korta avstånd.

Mid-range discar

Har en bättre balans mellan avstånd och precision och är idealiska för kast på medeldistans. De är mer förlåtande än drivers och rekommenderas ofta för nybörjare.

Drivers

Är avsedda för långa avstånd med deras design som skär genom luften för maximal flygsträcka. Det finns två huvudtyper av drivers: fairway drivers för mer kontroll och distance drivers för maximalt avstånd.

Som nybörjare bör du fokusera på att skaffa en eller två mid-range discar och en putter. Dessa kommer att ge dig en bra start och hjälpa dig att utveckla grundläggande färdigheter utan att bli överväldigad av de mer specialiserade discarna.

Grundläggande Tekniker

Här är några enkla tips på kasttekniker som är bra att börja med:

Grepp

Att ha ett bra grepp om discen är avgörande för kontroll och kraft i dina kast. För nybörjare är backhand-greppet en bra startpunkt. Här är steg för att förbättra ditt backhand-grepp:

 • Positionering: Placera discen i handflatan så att den ligger bekvämt mot dina fingrar.
 • Fingrar under discen: Placera fyra fingrar under discen med fingrarnas spetsar mot discens kant. Ditt pekfinger ska ligga tätt längs discens kant för ökad styrning.
 • Tummen på toppen: Placera fyra fingrar under discen med fingrarnas spetsar mot Tummen placeras på discens ovansida, direkt motsatt dina andra fingrar. Detta skapar en fast klämning om discen.iscens kant. Ditt pekfinger ska ligga tätt längs discens kant för ökad styrning.
 • Kontroll och kraft: Ett fast grepp ökar kontrollen och kraften i ditt kast. Experimentera med trycket från dina fingrar för att hitta en balans som känns bekväm.

Stance och X-Step

Din ställning (stance) och fotarbete är grundläggande för att skapa kraft och precision i kastet:

 • Stabil stance: Börja med fötterna axelbrett isär, knäna lätt böjda. Din kroppsvikt bör vara balanserad mellan båda fötterna.
 • X-Step för kraft: När du känner dig redo, introducera X-Step i ditt fotarbete för att öka kraften i dina kast. X-Step innebär en dansliknande rörelse där du korsar dina fötter för att generera en kraftfull rotation i kroppen.
  1. Börja med att stega fram med din ledande fot.
  2. Korsa din bakre fot bakom den ledande, vilket ökar rotationen i höfterna.
  3. Avsluta med att stega fram igen med din ledande fot och överföra kraften genom kroppen till armen och discen.

Kasta från midjan

Kraften i ditt kast kommer inte bara från armarna, utan från en kombinerad rörelse i hela kroppen:

 • Kroppsrörelse: Fokusera på att rotera kroppen från midjan när du gör ditt kast. Detta inkluderar en kraftfull rotation av höfterna och axlarna.
 • Benanvändning: Använd kraften från dina ben genom att böja lätt på knäna och sedan sträcka ut dem kraftfullt när du gör kastet. Detta hjälper till att överföra kraften uppåt genom kroppen.
 • Koordinering: Koordinera rörelsen mellan ben, midja, axlar och arm för ett smidigt och kraftfullt kast.

Öva puttning

Puttning är avgörande för en framgångsrik runda i discgolf och kräver precision och konsekvens:

 • Rikta in: Stå med fötterna axelbrett isär, riktade mot korgen. Fokusera blicken på en specifik punkt på korgen där du vill att discen ska träffa.
 • Armteknik: Använd en mjuk, men bestämd rörelse i armen för att släppa discen mot målet. Armbågen ska leda rörelsen, med handleden som följer efter och ger discen en lätt rotation. Övning Gör
 • Mästaren: Öva puttning från olika avstånd. Börja nära och flytta dig sedan längre bort för att utveckla en känsla för olika avstånd.

Genom att arbeta på dessa områden kan nybörjare utveckla en solid grund att bygga vidare på. Kom ihåg att regelbunden övning och tålamod är nyckeln till framgång i discgolf.

Discgolf för barn

Två barn som spelar discgolf

Discgolf är en fantastisk sport för barn av många skäl. Den erbjuder frisk luft, motion, och en rolig utmaning som barn i alla åldrar kan njuta av. Här är några tips och råd för att introducera barn till discgolf och göra upplevelsen både givande och underhållande.

Viktigt att tänka på när det kommer till dicsgolf med barn

Gör det roligt! Det viktigaste när du introducerar barn till discgolf är att hålla det roligt. Låt dem utforska och leka med discarna, och oroa dig inte för mycket om regler och teknik i början. Glöm också inte att anpassa spelet. Korta ner avstånden till korgarna eller skapa egna, barnvänliga hål om de officiella är för långa. Målet är att göra spelet tillgängligt och inte för svårt.

Utrustning för barn

 • Lättare Discar: Välj lättare discar som är enklare för barn att hantera och kasta. Det finns discar som är speciellt designade för yngre spelare med mindre händer och mindre kraft i kastet.
 • Färger och Design: Barn dras ofta till ljusa färger och roliga mönster. Låt dem välja discar som de tycker är estetiskt tilltalande, vilket kan öka deras intresse för att spela.

Lär ut grundläggande tekniker på ett barnvänligt sätt

 • Använd enkla termer: Förklara grunderna i att kasta en disc med enkla termer. Använd gärna lekar och visuella hjälpmedel för att förklara hur man gör.
 • Visa och berätta: Barn lär sig bäst genom att se och sedan göra. Visa hur man gör olika kast och låt dem sedan prova själva.
 • Positiv Förstärkning: Beröm framsteg och uppmuntra dem även när det går mindre bra. Det är viktigt att upprätthålla ett positivt klimat där barnen känner sig stärkta och motiverade.

Säkerhet och etikett

 • Lär ut säkerhet: Säkerhet är viktigt i alla sporter, och discgolf är inget undantag. Lär barnen att alltid kolla området runt dem innan de kastar för att undvika att oavsiktligt skada någon.
 • Banetikett: Även om det är viktigt att ha kul, är det också bra att introducera grundläggande etikett på banan, som att vänta på sin tur och vara tyst när någon annan kastar.
 • Hitta barnvänliga banor

Hitta barnvänliga banor

 • Utforska lokala möjligheter: Många samhällen har banor som är mer lämpade för barn och nybörjare. Dessa kan vara kortare och ha mindre komplexa layouter som är lättare och roligare för barn.
 • Skapa egna banor: Om det inte finns lämpliga banor i närheten, kan ni skapa egna hål i en park eller trädgård. Detta kan vara ett roligt projekt för hela familjen.

Att introducera barn till discgolf är ett utmärkt sätt att tillbringa tid tillsammans utomhus och lära dem om sportens glädje och gemenskap. Genom att anpassa spelet till deras ålder och intressen kan du hjälpa till att skapa en livslång kärlek till discgolf.

Johan Bergman
Johan Bergman
En friluftsmänniska som trivs bäst utomhus. Bestigit flera berg runt om i Europa och vandrar gärna fina vandringsleder. Är även gift och har två pojkar. Oftast behöver jag inte göra någon extrem aktivitet utan ibland är det faktiskt trevligast att bara tälta med familjen!

Hur bra var denna guide?

Klicka på en stjärna för att rösta!

Medelbetyg 0 / 5. Antal röster: 0

Bli den första att rösta hur bra du tyckte guiden var!